Privacy Policy

Attitude at work is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We hechten belang aan jouw gegevensbescherming en doen er alles aan om jouw privacy te beschermen en te respecteren.

Contactgegevens:

Attitude at work
Populierenlaan 10
8420 De Haan

Telefoon: 0495 38 40 84
E-mail: brenda@attitudeatwork.be

Ondernemingsnummer: BE0458.611.347

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Attitude at work verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Als je je inschrijft om de nieuwsbrief van Attitude at work te ontvangen vragen we jouw

 • E-mailadres

Als je je inschrijft voor een workshop, opleiding, retreat of event vragen we onderstaande gegevens om je betaling per factuur in orde te brengen :

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam bedrijf
 • BTW-nummer

MET WELK DOEL WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Attitude at work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het inschrijven voor een coachtraject, workshop, retreat of opleiding via de website.
 • Het verzenden van content mailings en/of updates van onze producten en diensten.
 • Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

HOE WE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Attitude at work hecht veel belang aan de veiligheid van uw gegevens en gaat daarom enkel in zee met leveranciers die conform de nieuwe GDPR wetgeving van 25/05/2018 werken. Je kan op de website van deze partners hun Privacy Policy en Algemene Voorwaarden nalezen : Google CloudMailchimp.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Attitude at work bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Attitude at work verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Attitude at work en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar brenda@attitudeatwork.be.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Attitude at work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via brenda@attitudeatwork.be.